Opstarten HB Nieuw Bureveld nog in de wacht

Wat is er aan de hand?

De gemeente De Bilt heeft aangegeven dat opstart van onze boerderij binnen de huidige regelgeving op dit moment niet mogelijk is. De gemeente heeft ons formeel verzocht een “principeverzoek” in te dienen voor het plan om een Herenboerderij op te starten. In dat plan wordt de haalbaarheid getoetst. Wij zijn met de gemeente De Bilt in gesprek om te kijken of het mogelijk is de boerderij gedeeltelijk op te starten, met de activiteiten die nu al mogelijk zouden moeten zijn. Vervolgens willen we vergunningen aanvragen voor aanvullende activiteiten, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een tunnelkas om het seizoen te verlengen of het planten van fruitbomen. Maar het is op dit moment onzeker of dat op korte termijn lukt. We zijn sinds begin oktober j.l. met de gemeente in gesprek en we beseffen dat dit niet alleen voor ons, de boeren, maar ook voor jullie als een onaangename verrassing komt.

Hoe nu verder?

We hebben begrepen dat het principeverzoek voor de gemeente sowieso noodzakelijk is en zullen ons nu richten op het uitwerken van dit principeverzoek. Daarnaast zullen we bekijken of er mogelijkheden zijn de boerderij toch eerder gefaseerd op te starten, parallel aan het principeverzoek. Daarover zijn we in gesprek met ambtenaren en bestuurders van de gemeente De Bilt. Op de algemene ledenvergadering van maandagavond 2 maart a.s. zullen we een of meerdere scenario’s presenteren voor het vervolg. We gaan tot nader order ook de leden geen facturen voor de initiële inleg versturen en nog geen contributie in rekening brengen. Ook hierover zullen we op de algemene ledenvergadering een voorstel doen (uitnodiging voor leden volgt later).

Hulp gevraagd bij contact met de gemeente

Mochten er mensen zijn die veel kennis en ervaring hebben met het indienen van een principeverzoek, bestemmingsplannen, (omgevings)vergunningen en ruimtelijke ordening: je hulp is op dit moment meer dan welkom (nieuwbureveld@herenboeren.nl)!

197 aanmeldingen!

Er is gelukkig ook positief nieuws te melden. Ondertussen hebben 197 huishoudens zich aangemeld voor lidmaatschap! Er is nu nog ruimte voor ongeveer 15-20 aanmeldingen. Het exacte aantal hangt af van de hoeveelheid eenspersoons huishoudens en eenoudergezinnen. De boerderij zit voorlopig vol als we ter waarde van € 400.000 euro certificaathouders hebben.

Commissies

Op donderdag 23 januari j.l. hebben maar liefst 65 leden meegedacht over het op verschillende manieren meewerken op of aan de boerderij. We waren te gast op een mooie locatie bij “In de ruimte” aan de Oude Gracht in Utrecht. De locatie werd gesponsord door Han Hegeman, een van onze leden. De volgende commissies zijn ontstaan:

  • Bestuurszaken
  • Communicatie
  • Logistieke distributie
  • Wat doen we met ons eten?
  • Evenementen & activiteiten
  • Help de boer
  • Teeltplan, biodiversiteit & klimaat

De commissies hebben op de avond al een mooie eerste aanzet gegeven aan de invulling van de betreffende commissie. Een aantal commissies heeft ook al vervolgafspraken gemaakt om bij elkaar te komen. We wachten nog op terugkoppeling van een enkele commissie. Uiterlijk op de ALV zullen we nader ingaan op de plannen van de commissies. Natuurlijk kun je je nog steeds melden als je graag een bijdrage wilt leveren aan deze commissies!

Met vriendelijke groet,
bestuur Herenboeren Nieuw Bureveld (wellicht binnenkort aangevuld met een vijfde lid!)

Bram Veldhuis, Coen Blomsma, Jan Bos, Neera van der Geest

Deel dit bericht: