Nieuwsbrief 29 maart

Hopelijk zijn jullie allen nog gezond en inmiddels een beetje gewend aan de nieuwe manier van leven en werken. Ondanks alle turbulente ontwikkelingen die we vanwege het Coronavirus meemaken, gaat het werk aan onze coöperatieve, natuurinclusieve Herenboerderij Nieuw Bureveld in De Bilt gelukkig door! In deze nieuwsbrief namens het bestuur lichten we je graag in over de gesprekken met de gemeente De Bilt, het ledenaantal en de tuinderij van Janneke.
 
Voorstel voor De Bilt
Zoals bekend, hadden we op 17 maart j.l. graag met de gemeente De Bilt willen bespreken hoe onze boerderij te realiseren. Dat werd echter helaas geannuleerd vanwege de maatregelen rondom de beheersing van het Coronavirus. We hebben hun derhalve een voorstel per email gestuurd. Gemeente De Bilt heeft ons gevraagd een zogenaamd principeverzoek in te dienen. In het voorstel leggen we uit dat dat volgens ons onnodig is en dat we direct kunnen beginnen met het aanvragen van vergunningen. Het schrijven van het voorstel was een hele klus. Gelukkig hebben een aantal leden, maar ook Theo Schulpen, adviseur Omgevingsrecht van Herenboeren Nederland ons hierbij erg goed geholpen, waarvoor dank! Hieronder vind je een link naar het voorstel. Over de verdere planning valt nog weinig te zeggen. Maar zodra we meer weten dan zullen we jullie daar vanzelfsprekend over berichten. Dan is het ook tijd om een algemene ledenvergadering te gaan plannen, die we dan hopelijk schouder-aan-schouder kunnen houden.
Voorstel vergunningsprocedure voor De Bilt
Wachtlijst
We hebben inmiddels voldoende aanvragen voor het lidmaatschap ontvangen voor de benodigde inleg en een sluitende begroting voor de boerderij. Dat is een mooi resultaat! Nieuwe aanmeldingen komen op de wachtlijst zodat we een buffer hebben, mochten we onverhoopt leden verliezen.

Janneke’s groentepakketten
Zoals eerder bericht, gaat onze boerin Janneke Steenmans gewoon verder met haar activiteiten op Tuinderij De Groene Steen. Je kunt voor dit jaar een groentepakket afnemen bij haar. Je neemt dan een groenteabonnement af voor dertig weken en ontvangt dan minimaal vijf soorten groenten per week. De kosten daarvan zijn €240 voor een persoon, €390 voor twee personen en €540 voor een familie abonnement. Deze kosten betaal je aan het begin van het seizoen en dan kun je daar het hele seizoen van genieten! Daarnaast heeft Janneke nog mogelijkheden om kruiden te plukken en een bloemenplukkaart te kopen. Zie voor verdere info op: www. tuinderijdegroenesteen.nl. Let op: Er is ruimte voor 120-130 monden en er is nog een klein aantal abonnementen beschikbaar! Wacht niet te lang!
Janneke op weg geholpen
Op zaterdag 14 maart j.l. heeft een groep van ca. vijftien herenboeren Janneke geholpen bij de voorbereiding van haar groentetuin. Het was koud maar we werden af en toe beloond met een doorbrekend voorjaarszonnetje. Zo was het heerlijk werken en gezellig bovendien. De ochtend werd afgesloten met een goede lunch met drie overheerlijke soepjes, verzorgd door de kookgroep. Toen was dat nog heel gewoon! De wereld is sindsdien danig veranderd. We houden bijvoorbeeld 1,5 meter afstand van elkaar. Jullie bestuur vergadert online. Maar voedselproductie is door de EU ook als cruciale activiteit aangeduid. We staan dus klaar, mocht Janneke ons weer nodig hebben. Vanzelfsprekend houden we ons dan aan de RIVM richtlijnen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Herenboeren Nieuw Bureveld. Bram Veldhuis, Coen Blomsma, Jan Bos, Marike Kuperus, Neera van der Geest

Deel dit bericht: