Uitspraak De Bilt in juni. Studenten onderzoeken herenboerderij.

Beste herenboer(in) in spe,

De gemeente De Bilt was niet zonder meer akkoord met onze plannen. Ze vroegen ons om een principeverzoek te doen. Dat is een soort eerste uitspraak over het draagvlak binnen de gemeente De Bilt over onze plannen. Indien het principeverzoek wordt goedgekeurd, dan volgt daarna het aanvragen van de benodigde vergunningen. Theo Schulpen, adviseur Omgevingsrecht van Herenboeren Nederland en een aantal leden hebben meegewerkt aan dit verzoek. We verwachten er in juni een uitspraak over van het College van Burgemeesters en Wethouders! Wij rekenen vanzelfsprekend op een positief resultaat. We streven er naar om de boerderij begin volgend jaar op te starten.

Nog ruimte voor nieuwe leden
We hebben voldoende leden om te kunnen starten. De vertraging heeft wel geleid tot een paar afmeldingen, en dus wat ruimte om nieuwe leden te verwelkomen. Als je nog gegadigden weet, laat horen (nieuwbureveld@herenboeren.nl)!

Vijf nieuwe Herenboerderijen
Boxtel was het eerst met een herenboerderij en vorig jaar is ook de boerderij in Loenen geopend. Ondertussen timmert Herenboeren Nederland met een aantal lokale initiatieven hard aan de weg. Dit voorjaar zijn er maar liefst vijf boerderijen geopend! Ondertussen is er dus ook een boerderij in Weert, Leende, Tilburg, Breda en Rotterdam. De boerderij in Rotterdam is vol, maar op de andere boerderijen is nog plek. Dus ken je mensen die daar in de buurt wonen, attendeer ze maar op de mogelijkheden bij hun in de buurt! Ook op andere plekken wordt hard gewerkt om een herenboerderij op te starten. Er zijn zo’n vijfentwintig tot dertig boerderijen in ontwikkeling.

Herenboerderij voor Nieuwegein en omstreken?
Er is interesse om in Nieuwegein en omstreken een Herenboerderij te beginnen Eline Hesse wil graag weten als je interesse hebt dat mede te trekken (elinehesse@gmail.com).

Studenten UU onderzoeken herenboerderij
Misschien hebt u ze wel aan de lijn gehad, de studenten van docenten Brian Dermody en Tom Idema van de Universiteit Utrecht. Zij nodigden Herenboeren Utrecht Oost/Nieuw Bureveld vorig jaar uit onderzoeksvragen aan te leveren voor het derdejaars vak “Systems, Stories en Sustainability”. Vier groepjes van studenten gingen elk met een vraag aan de slag. Wat heeft het opgeleverd?

1) Hoe kunnen we de effecten op de biodiversiteit in onze boerderij meten?
Biodiversiteit en bodemkwaliteit zijn belangrijk voor de voedselproductie op lange termijn. Maar in dertig jaar tijd verloor Nederland naar schatting driekwart van alle vliegende insecten. Daarnaast bevat de bodem in Nederland vaak te hoge concentraties aan mineralen, wat het bodemleven schaadt. De studenten bieden een methode aan om biodiversiteit te meten. Het betreft het beschrijven van de bodem en de begroeiing en het tellen van wormen en vogels op de boerderij. Zij hebben zelf in de herfst geteld. Ze bevelen dan aan dit soort metingen in alle vier de seizoenen te doen en uit te breiden naar andere insecten en om ook in sloten te gaan meten. Het rapport vind je hieronder.
 
2) Hoe kunnen we een gemeenschap rondom duurzame landbouw onderhouden?
Landbouwinitiatieven die worden ondersteund door een gemeenschap (community supported agriculture of CSA) zijn heel veelzijdig. Hoe mooi is het om dat uit te drukken in de verschillende soorten kapitaal? Zo is er natuur kapitaal (de hoeveelheid oogst en de kwaliteit van de producten), het gebouwde kapitaal (zoals schuren), financieel kapitaal (economische middelen), politiek kapitaal (normen en waarden), sociaal kapitaal (het verbinden van mensen), menselijk kapitaal (vaardigheden en kennis) en cultureel kapitaal (plekken waar tradities kunnen ontstaan). De studenten hebben literatuur verzameld die beschrijft hoe dit werkt voor CSA-initiatieven En ze hebben interviews gedaan met leden van zes CSA-initiatieven waaronder Herenboeren Boxtel. Het rapport vind je hieronder.

3) Wat zorgt voor een inclusief Herenboeren Utrecht Oost?
Wat drijft mensen om zich bij een Herenboerderij aan te sluiten? De landelijke beweging heeft immers grote ambities en dan is het goed dat te weten. Tweeënvijftig mensen van de mailinglijst van Herenboeren Utrecht Oost spraken zich uit. Onze leden zijn enthousiast: “Het windt me op” en “Ik had geen enkele twijfel om me aan te sluiten”. Mensen vinden het belangrijk dat er ruime mogelijkheden zijn voor het ophalen van producten. Ook het verlagen van de drempel van de inleg van € 2000 euro wordt als relevant genoemd. De belangrijkste reden voor mensen om mee te doen is het lokaal en op transparante wijze produceren van voedsel. Maar liefst acht op de tien mensen noemt dit. Voor een kleiner deel (vier op de tien) is gemeenschapsvorming belangrijk. Het rapport vind je hieronder.

4) Wat zijn belangrijke waarden voor Herenboeren Utrecht Oost
Landbouw gesteund door de gemeenschap (community supported agriculture of CSA) wint aan populariteit. Elke culturele groep vult CSA op zijn eigen manier in, maar gedeeld zijn sociale en educatieve waarden, het besef een nieuwe weg in te slaan en de waardering voor gezond voedsel van hoge kwaliteit gemaakt met aandacht voor milieu en gemeenschappelijkheid.
Hoe zit dat in Utrecht? Er waren interviews met zesenvijftig betrokkenen. Lokaliteit van de voedselproductie en transparantie van zowel de voedselproductie als de besluitvorming op de boerderij scoorden het hoogst. De studenten ontwikkelden prestatie indicatoren rondom de duurzaamheidsaspecten mensen, planeet en economie om de verwachtingen van de leden te kunnen blijven beoordelen. Het rapport vind je hieronder.

De studenten brachten hun boodschap ook nog op een andere manier over:

  • Met een stripverhaal over een diner op de boerderij waarvan de gasten door een storm op de proef gesteld worden maar dat door goede samenwerking toch doorgaat.
  • Een verhaal over grootmoeder Mathilde die zich aansluit bij een herenboerderij.
  • Een kinderboek over een kind dat op zoek gaat naar een nieuw huis voor een bij en dan op een herenboerderij uitkomt.
  • Met een podcast over een jonge bij die bijna het loodje legt door gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Herenboeren Nieuw Bureveld dankt Brian en Tim en de studenten voor de schat aan informatie die hun onderzoeken hebben opgeleverd! De eerste twee verhalen vind je hieronder. Daarna het kinderboek over een jonge bij en tenslotte de bijbehorende podcast.

Deel dit bericht: