Nieuwsbrief 5 juli

Uitspraak principeverzoek verwacht medio juli
Zoals eerder bericht is de gemeente De Bilt niet zonder meer akkoord met onze plannen. Ze vroegen ons om een principeverzoek te doen. Dat is een soort eerste uitspraak over het draagvlak binnen de gemeente over onze plannen. Dat verzoek is half april j.l. ingediend en we verwachten er op 14 juli a.s. een uitspraak over van het College van Burgemeester en Wethouders! Wij rekenen vanzelfsprekend op een positief resultaat. Dan volgt het aanvragen van de benodigde vergunningen. We streven er naar om de boerderij begin volgend jaar op te starten. Zodra we meer zekerheid hebben over wanneer we echt kunnen beginnen, roepen we een algemene ledenvergadering bij elkaar. Tegen die tijd gaan we ook van start met het innen van de inleg.

Wachtlijst groeit
De belangstelling voor lidmaatschap van Herenboeren Nieuw Bureveld blijft onverminderd groot. Al jullie lidmaatschapstoezeggingen samen zijn goed voor 607 monden en een inleg van 411.000 euro. 50 van die monden zijn jonger dan 5 jaar. We zitten al met al iets boven het streefaantal voor een herenboerderij van 500 monden, maar onze boeren denken dat we genoeg voedsel voor deze monden kunnen produceren. Nieuwe lidmaatschapsaanvragen staan inmiddels op een wachtlijst.

Bestuurszaken
Ondertussen werkt het bestuur verder aan voorbereiding van de opstart van de boerderij volgend jaar. Er is belangstelling vanuit de leden om te helpen met de financiële huishouding. We zitten in de eindfase van gesprekken met Dirk Jan Stelling en Martine Wismeijer over hoe de samenwerking tussen de toekomstige herenboerderij op de locatie van hun huidige boerderij te gaan formaliseren. Er wordt verder gewerkt aan het ontwerp van de herenboerderij. Zo zoeken we een kipcaravan en gaan ook een bezoek brengen aan de permacultuur tuin van onze adviseur Sjef van Dongen. We zullen de relevante werkgroepen -Bestuurszaken, Teeltplan, Biodiversiteit en Klimaat- er binnenkort bij betrekken.

Herenboeren Nederland
Naast de boerderijen in Boxtel, Loenen, Weert, Leende, Tilburg, Breda en Rotterdam is ook Apeldoorn-Noord zo goed als open en vol. Tijdens de Corona lockdown zijn veel lokale initiatieven overgestapt op het werven van nieuwe leden via online bijeenkomsten, maar ondertussen worden er alweer rondleidingen gegeven in kleine groepen. Er zijn ook weer een aantal nieuwe initiatieven bijgekomen. Mensen hebben nu soms iets meer tijd en werken vanuit huis en dus is er aandacht voor het opstarten van een Herenboerderij in de eigen omgeving!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Herenboeren Nieuw Bureveld. Bram Veldhuis, Coen Blomsma, Jan Bos, Marike Kuperus, Neera van der Geest

Deel dit bericht: