Gemeente De Bilt is positief onder voorwaarden

De gemeente De Bilt heeft een positieve grondhouding ten aanzien van onze plannen om een herenboerderij te starten op de huidige locatie van de boerderij Nieuw Bureveld.
 
Dit schrijft de gemeente ons in een brief die het bestuur 6 augustus ontving. Het is de reactie op ons principeverzoek, dat we in april hebben ingediend. De gemeente De Bilt is positief, maar het is een brief met meerdere randvoorwaarden en aandachtspunten.
 
Bestemmingsplan
Een van de belangrijkste punten is dat we afwijken van het bestemmingsplan, maar dat kan de gemeente onder voorwaarden toestaan. Belangrijk is dat ons plan voldoende rekening houdt met landschappelijke inpassing en dat we rekening houden met de historie van het gebied. Een herenboerderij is bijvoorbeeld een gemengd boerenbedrijf -landbouwhuisdieren houden en gewassen telen- dat we op een plek willen die bestemd is voor het houden van runderen op weidegrond. Er komen verder historisch gezien hoogstam fruitbomen in het gebied voor maar is het voor het produceren van fruit voor onze leden beter om over laagstam fruitbomen te beschikken. Hierover moeten we in gesprek met de gemeente. Een aantal andere aspecten die te maken hebben met het bestemmingsplan lijken goed oplosbaar.
 
Inrichtingsplan
Het ontwerp van de boerderij (en de landschappelijke inpassing daarvan) moet nog een slag beter. Het ontwerp is tot stand gekomen met specialisten van Herenboeren Nederland en door input op te halen bij enkele partijen uit de directe omgeving, zoals werkgroep Sandwijck en Utrechts Landschap. We gaan bij deze en enkele andere partijen nog meer input ophalen. Vervolgens willen we dit samen met een landschapsarchitect die bekend is bij de gemeente De Bilt (en bekend is met het bestemmingsplan) tot een aangepast en beter gemotiveerd ontwerp komen. Dit ontwerp zal vervolgens nog tijdens een inloopsessie gepresenteerd worden, zodat iedereen uit de directe omgeving in de gelegenheid is gesteld om feedback te geven.
 
Gelukkig zijn veel van de punten uit de brief makkelijker op te lossen. Zo zijn er opmerkingen gemaakt over parkeren, verkeer, een MER-studie (milieu effect rapportage), V-stack berekening (over geur hinder), archeologie en het al dan niet grondgebonden zijn van een herenboerderij wat gaat over het zelfvoorzienend zijn in de voerproductie voor de eigen dieren. Bij deze punten verwachten we dat deze na verdere toelichting aan de gemeente verder geen problemen gaan opleveren.
 
De maand september is dus een drukke maand. Er zullen de nodige gesprekken ingepland worden en aanpassingen nodig zijn zodat we op zoveel mogelijk punten tegemoet kunnen komen aan de wensen die er zijn.

Investeren in een start en ALV
We streven er naar eind 2020 duidelijkheid te hebben zodat de boerderij in 2021 van start kan gaan. Daarvoor moeten we begin oktober de vergunningprocedure opstarten. Dit traject vraagt wel om de inzet van experts en gaat ook kosten met zich mee brengen, onder andere voor leges bij de gemeente. Voordat we opdracht geven aan een bureau en de procedure opstarten gaan we de kandidaat-leden vragen een eerste deel van de inleg over te maken. Het wordt dan natuurlijk ook tijd voor een algemene ledenvergadering (ALV) en formeel lidmaatschap. Onvermijdelijk in coronatijd wordt de ALV een online bijeenkomst. In ieder geval zal op de agenda staan: de voortgang met de vergunningen, de stappen te zetten tot de start, een begroting in aanloop naar de start en een eerste inleg om de ruimtelijke omgevingsprocedure te financieren en een indicatieve begroting met inleg en contributie voor 2021 bij start van de boerderij. De leden ontvangen hier nog een aparte uitnodiging voor.  

Vacature bestuurslid
Het bestuur van de coöperatie heeft op korte termijn plek voor een bestuurslid, bij voorkeur een met financiële achtergrond en interesse voor penningmeesterschap. Als je ons leuke team wilt komen versterken, laat het ons dan weten via nieuwbureveld@herenboeren.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur Herenboeren Nieuw Bureveld. Bram Veldhuis, Coen Blomsma, Jan Bos, Marike Kuperus, Neera van der Geest

Deel dit bericht: