Herenboeren Nieuw Bureveld feestelijk geopend 

Na bijna drie jaar was het dit weekend eindelijk zo ver: de officiële opening van Herenboeren Nieuw Bureveld in De Bilt.

Alles viel op zijn plek afgelopen zaterdag. Het was prachtig weer, de eerste oogst kon worden opgehaald en de leden waren in groten getale aanwezig. Op een ouwe kar als podium en tegen een blauwe lucht en wat bescheiden wolkjes als coulissen waren er verschillende openingswoorden van o.a. Mirjam Sterk (gedeputeerde provincie Utrecht), Dolf Smolenaers (wethouder de Bilt) en Ruud van Bennekom (voorzitter Europees subsidieprogramma plattelandsontwikkeling leader, tevens burgemeester Bunnik). Ook het bestuur werd letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. Mede door hun lange adem is het gelukt om ‘onze boerderij’ van start te laten gaan.

Voorzitter Bram Veldhuis blikte terug op een geslaagd evenement: ‘We zijn als bestuur trots dat we dit na een intensief vergunningsverleningsproces bereikt hebben. Dit kon alleen slagen dankzij het vertrouwen van Nieuw Bureveld-eigenaren Martine Wismeijer en Dirk-Jan Stelling, onze boeren Mick van Reem en Renée ten Holder, onze collega’s van Herenboeren Nederland, de vele leden die ons als vrijwilligers geholpen hebben in dit proces, maar ook alle ruim tweehonderd leden die samen zijn blijven staan voor deze coöperatieve, natuurinclusieve, gemengde boerderij.’

Na de officiële woorden was het tijd om de mede-herenboeren te leren kennen. Door plenaire vragen over de samenstelling van de groep ontstond meteen een beeld. Wie woont waar? Wat is de samenstelling van de huishoudens? etc. Ondertussen ging het werk in het veld en in de belevingstuin gewoon door. Verschillende herenboeren waren druk met onkruid wieden en water geven. De kinderen vermaakten zich op de springkussens of met verschillende spelletjes in de schuur. Door de activiteitencommissie was een speurtocht uitgezet voor de kinderen, die meteen een les kregen in de wondere wereld van de boerderij. Zelfs de ijsverkoper met zijn fietsijskar had een goede dag, de rij was eindeloos!  

De rondleiding langs de verschillende zaaivelden maakte de opening compleet. Het enthousiaste verhaal van Mick en Renée zorgde ervoor dat we ons direct een voorstelling konden maken van het eindbeeld van onze boerderij en de werkzaamheden op de velden. En passant konden we direct zelf op zoek naar radijs en spinazie, de opbrengst van afgelopen week. Door droogte was er nog niet meer beschikbaar. Dat maakt de ervaring meteen ook interessant; een herenboerderij is echt wat anders dan een supermarkt of groenteboer.

tekst:  Arjen den Ouden en Coen Blomsma                       foto’s: Wim van der Ende

De totstandkoming van Herenboerderij Nieuw Bureveld is mede mogelijk gemaakt door:

Feestelijke openingsbijeenkomst Herenboeren Nieuw Bureveld De Bilt, 14 mei 2022 © wim van der ende
Gedeputeerde Mirjam Sterk en wethouder Dolf Smolenaers strooien als openingshandeling bloemenzaad. © wim van der ende
Ruud van Bennekom (voorzitter LEADER) onthult het informatiebord © wim van der ende
Gedeputeerde Mirjam Sterk spreekt de aanwezigen toe © wim van der ende
Wethouder Dolfs Smolenaers wenst de herenboeren succes © wim van der ende
Rondleiding langs de groentebedden © wim van der ende
Handwerk om de gevolgen van droogte tegen te gaan © wim van der ende
Leden oogsten zelf radijs © wim van der ende

Deel dit bericht: