Skip to content

Werkgroepen Herenboeren Nieuw Bureveld

Herenboeren Nieuw Bureveld kent verschillende werkgroepen. Sommige zijn gericht op vaste werkzaamheden (uitgifte, dierverzorging), andere op de verdere ontwikkeling van de boerderij (boomgaard, kasbouw, belevingstuin, ontwerp en inrichting, biodiverstiteit en klimaat), weer andere op het genieten van het bijzondere karakter van een herenboerderij (activiteiten, eten en recepten) en tot slot enkele die zich bezighouden met beheer, beleid en informatieuitwisseling (bestuur, financiën, communicatie).

Een overzicht:

Werk op en bij de boerderij

 • Werkgroep uitgifte: Regelt met elkaar wekelijks de uitgifte aan de leden.
 • Werkgroep boomgaard: Werkt nu aan de planning in inrichting van de boomgaard en straks aan de praktische realisatie.
 • Werkgroep kasbouw: Gaat met elkaar voor de teelt in de kas zorgen. Belangstelling? Ze kunnen echt nog mensen gebruiken.
 • Werkgroep belevingstuin: Werkt aan de realisatie van de belevingstuin. Ontwerp en ook het praktische werk.
 • Werkgroep dierverzorging: Zorgt met elkaar en met Renée voor de varkens en kippen.

Werk op andere locaties en momenten

 • Werkgroep communicatie: Verzorgt de nieuwsbrief, de uitgifte mail en de website.
 • Werkgroep activiteiten: Organiseert de leuke gemeenschapsactiviteiten op de boerderij zoals opening, oogstfeest etc.
 • Werkgroep eten en recepten: Probeert snelle en bijzondere recepten te verzamelen voor de groenten die van het land komen.
 • Werkgroep ontwerp en inrichting: Zorgt voor alle plannen ontwerpen en vergunningen.
 • Werkgroep biodiversiteit en klimaat: Geeft advies aan het bestuur over grond, biodiversiteit en klimaat. Ook wat betreft de verdere planning van de opbouw en teelt.
 • Werkgroep financiën: Helpt de penningmeester met administratie, begroting en jaarverslagen
 • Bestuur: Probeert het – samen met de boeren en leden – allemaal in goede banen te leiden.

Wil je meedoen? Meld je dan bij bestuurslid vrijwilligerswerk Marike Kuperus (marike@kuperusenco.nl). Zij brengt je in contact met de coördinator van die werkgroep.

Je kunt natuurlijk ook incidenteel meehelpen met zaaien, oogsten, onkruid wieden, klussen, uitgifte groenten en andere werkzaamheden. Geef je dan op via het inzetrooster.